ATNine

เกี่ยวกับเรา

ATNine

จำหน่ายสินค้าเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น, Temperature and Humidity Data Logger เป็นต้น

ให้บริการจัดหาหรือเทียบรุ่น สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ตกรุ่น เลิกผลิต หรือ หายาก

ให้บริการออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรต่าง ในโรงงานอุตสาหกรรม

ให้บริการออกแบบประกอบตู้ควบคุมเครื่องจักร

ให้บริการซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Invertor, Servo Drive, Oven Controller เป็นต้น

เวลาให้บริการ

รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
โทรสอบถามได้ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น
ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง